Roald Amundsen

Roald Engelbregt Gravning Amundsen był badaczem polarnym pochodzenia norweskiego i pierwszym zdobywcą bieguna południowego. Urodził się w 16 lipca 1872 w Borge, zginął zaś 18 czerwca 1928 w Arktyce. Zdobył duże doświadczenie w tego typu wyprawach, ponieważ przez długi czas brał udział w ekspedycjach polarnych innych badaczy.

Prowadzona przez Amundsena wyprawa w latach 1903-1906 była pierwszą w historii, która pokonała trasę łączącą Ocean Atlantycki i Spokojny, wzdłuż północnego wybrzeża Kanady, tzw. Przejście Północno- Zachodnie. Badacz planował wyprawę na biegun północny w 1910 roku, jednak w momencie gdy okazało się, że pierwszy dotarł do niego Amerykanin Robert Peary, odkrywca zmienił zamiary i zorganizował ekspedycje na drugi biegun. Podczas której rywalizował z brytyjską ekspedycją dowodzoną przez porucznika Roberta Falcona Scotta.

Amudsen osiągnął sukces i dotarł jako pierwszy człowiek do bieguna południowego 14 grudnia 1911 roku. Wyprawa prowadzona przez Scotta osiągnęła biegun dopiero miesiąc później - 17 stycznia 1912 r. Niestety wszyscy uczestnicy brytyjskiej podróży ponieśli śmierć w drodze powrotnej. Historyczna odkrywcza wyprawa Roalda Amundsena odbyła się na statku "Fram", który został wypożyczony badaczowi przez jego rodaka Fridtjofa Nansena.

Roald Amundsen

Kolejnym wyczynem odkrywcy był wspólny przelot z pilotem Umberto Nobile i Lincolnem Ellsworthem w 1926 roku, włoskim sterowcem oznaczonym symbolem N-1, nad biegunem północnym. Sam Amundsen nazywał sterowiec : „Norge”.

W 1928 roku Roald Amundsen wyruszył z wyprawą, która miała na celu uratowanie Umberto Nobilema, który zaginął lecąc sterowcem „Italia” nad Arktyką. Podczas tej ekspedycji badacz zaginął bez śladu. W późniejszym czasie udało się odnaleźć ciało Nobilema, jednak ciało Amundsena do dziś dnia nie zostało odnalezione.

Na cześć tego wielkiego odkrywcy i badacza, który znacząco poszerzył wiedzę na temat biegunów i był pierwszym człowiekiem, któremu udało się dotrzeć do bieguna południowego nazwano jego nazwiskiem część Oceanu Spokojnego, lodowiec i stację badawczą Amundsen-Scott na Antarktydzie.